Priser

PRISER 

Fullpensjon avlshoppe inkluderer:

Føllboks, grovfôr, kraftfôr, hovpleie, markekur, kameraovervåkning, daglig stell og tilsyn. 

Kr: 5000 inkl. mva per måned. 

Veterinærutgifter kommer i tilegg


Føllbarnehage unghest inkluderer:

Utegang i flokk, grovfôr, kraftfôr, hovpleie, markekur, daglig stell og tilsyn, oppbinding to ganger daglig, lastetrening og håndtering. 

Kr: 4300 inkl. mva per måned. 

Veterinærutgifter kommer i tileggKontrakt

Vi er med i Det Norske Travselskap sin satsning på avlsstall. Vi bruker deres kontraktforslag, og henviser til www.avlsstall.no for yttligere informasjon om satsningen.